Bonpet'in söndürme etkisine yol açan kimyasal reaksiyonlar;

1- Boğma etkisi (1) Amonyağın ısı etkisiyle bozunmasıyla Azot ve su buharına dönüşmesidir ,bu havadaki oksijeni tüketir.(yaklaşık%2-3) 4NH3+3O2=>2N2+6H2O

2-Boğma etkisi (2) Bonpet sıvı içeriği Sodyum-Azot-Karbonat içerdiğinden,Sodyum Bİkarbonatın ısıyla çözünerek , su ve karbondioksite ayrışması boğma etkisinin sabit olarak sürmesine sebep olur.

2NaHCO3=>Na2CO3+CO2 ve H2O 3-Soğutma etkisi: Karbamide'ın ısınması Karbondioksit ve Amonyak olarak çözünmesine sebep olur bu da yanan malzeme üzerinden çok büyük miktarda ısıyı almaktadır.

CO(NH2)2+H2O=>CO2+2NH3 4-Perdeleme Etkisi:Yanmadan dolayı oluşan ısı Sodyum silikatın yanma prosesini tamamlar. Silisyumdioksit Sodyum karbonatla reaksiyona girerek ısının da etkisiyle Sodyum silikat ve karbondioksite döner bu da yanan malzeme üzerinde cam gibi yapışarak kaplanır ve perdeleme etkisini oluşturur. SiO2+Na2CO3=>Na2SiO3+CO2 ​ Kalan materyaller sağlığa zararı olmayan ve elektrik elektronik sistemlere zarar vermeyen materyallerdir. Endotermik reaksiyondan ötürü (ısı alan) yan etki olarak az miktarda Sodyum ve CO2 de üretilir. ​